Referentie

Ploeg Reiniging, meer concreet in de vorm van Freddie, is een bedrijf dat in de afgelopen jaren heeft aangegeven te staan voor zijn belofte, namelijk snel, betrouwbaar en goed werk leveren. Freddie weet van wanten, is betrouwbaar in zijn afspraken en no-nonsens in zijn aanpak. Ploeg Reiniging is daarnaast breed inzetbaar, ook betreffende andere taken (zoals bij ons op school het ramen-wassen). Zo heeft Freddie ons schoolplein vrij gemaakt van de eiken-processierups, en zijdelings ook de tuinen van de buurtbewoners meegenomen daarin. Hans Extra, Afdelingsleider VMBO B/K Axia College Amersfoort